Support partial JIDs in Bare/Full methods

160-regression
bodqhrohro 4 years ago committed by Mickaël Rémond
parent ac5b066815
commit 5f99e1cd06

@ -51,11 +51,21 @@ func NewJid(sjid string) (*Jid, error) {
}
func (j *Jid) Full() string {
return j.Node + "@" + j.Domain + "/" + j.Resource
if j.Resource == "" {
return j.Bare()
} else if j.Node == "" {
return j.Node + "/" + j.Resource
} else {
return j.Node + "@" + j.Domain + "/" + j.Resource
}
}
func (j *Jid) Bare() string {
return j.Node + "@" + j.Domain
if j.Node == "" {
return j.Domain
} else {
return j.Node + "@" + j.Domain
}
}
// ============================================================================

@ -61,26 +61,41 @@ func TestIncorrectJids(t *testing.T) {
}
func TestFull(t *testing.T) {
jid := "test@domain.com/my resource"
parsedJid, err := NewJid(jid)
if err != nil {
t.Errorf("could not parse jid: %v", err)
fullJids := []string{
"test@domain.com/my resource",
"test@domain.com",
"domain.com",
}
fullJid := parsedJid.Full()
if fullJid != jid {
t.Errorf("incorrect full jid: %s", fullJid)
for _, sjid := range fullJids {
parsedJid, err := NewJid(sjid)
if err != nil {
t.Errorf("could not parse jid: %v", err)
}
fullJid := parsedJid.Full()
if fullJid != sjid {
t.Errorf("incorrect full jid: %s", fullJid)
}
}
}
func TestBare(t *testing.T) {
jid := "test@domain.com"
fullJid := jid + "/my resource"
parsedJid, err := NewJid(fullJid)
if err != nil {
t.Errorf("could not parse jid: %v", err)
tests := []struct {
jidstr string
expected string
}{
{jidstr: "test@domain.com", expected: "test@domain.com"},
{jidstr: "test@domain.com/resource", expected: "test@domain.com"},
{jidstr: "domain.com", expected: "domain.com"},
}
bareJid := parsedJid.Bare()
if bareJid != jid {
t.Errorf("incorrect bare jid: %s", bareJid)
for _, tt := range tests {
parsedJid, err := NewJid(tt.jidstr)
if err != nil {
t.Errorf("could not parse jid: %v", err)
}
bareJid := parsedJid.Bare()
if bareJid != tt.expected {
t.Errorf("incorrect bare jid: %s", bareJid)
}
}
}

Loading…
Cancel
Save